CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chapter 10. Chemometric analysis of organic matter fluorescence

Kathleen R. Murphy (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; R. Bro ; C.A. Stedmon
Aquatic organic matter fluorescence p. 339-376. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2015-01-29. Senast ändrad 2016-09-09.
CPL Pubid: 211651

 

Läs direkt!

Filen i embargo till 2018-02-03

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur