CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction Process Improvement

Brian Atkin ; Jan Borgbrant ; Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi)
(2003)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 21165

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur