CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnadsmekanik-Strukturmekanik, Studentlitteratur

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. - 447 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 21163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur