CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conceptualizing Industry Efforts to Eco-innovate Among Large Swedish Companies

Steven Sarasini (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Jutta Hildenbrand (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Eco-Innovation and the Development of Business Models p. 163-178. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-27.
CPL Pubid: 211587

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Produktion
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur