CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrifying the automotive industry via R&D collaborations

Steven Sarasini (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Magnus Karlström
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 169-184. (2013)
[Kapitel]

Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-23. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 211454

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Energiteknik

Chalmers infrastruktur