CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of adjoint-based optimization methods for ducted flows in vehicles

Eysteinn Helgason (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. ISBN: 978-91-7597-150-6.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-23. Senast ändrad 2015-03-02.
CPL Pubid: 211421

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-02-20
Tid: 10:00
Lokal: HA2, Hörsalsvägen 4
Opponent: Dr. Carsten Othmer, Group Research, Volkswagen AG, Germany