CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Framework for Developing and Assessing Eco-innovations

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Jutta Hildenbrand (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Steven Sarasini (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Hendry Raharjo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Eco-Innovation and the Development of Business Models p. 55-79. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 211385

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Produktion
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur