CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short Version: Practical Safety Ventilation in Operating Rooms - An Introduction

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014.
[Rapport]


Denna post skapades 2015-01-21.
CPL Pubid: 211332

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology D2014:02