CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5. Solceller

Björn A. Sandén (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Teknologiska innovationssystem inom energiområdet: En praktisk vägledning till identifiering av systemsvagheter som motiverar särskilda politiska åtaganden, ER 2014:23 p. 121-164. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-21. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 211306

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Energisystem
Nationalekonomi
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur