CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Single-use Surgical Clothing Systems in Ongoing Surgery

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VTT Techology 168, 45th R3Nordic Symposium, Naantali May 2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-21.
CPL Pubid: 211300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur