CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product Data Management (PDM) System-Based Support For Engineering Project Management

Samir Mesihovic (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design) ; Peter Pikosz
Journal of Engineering Design Vol. 15 (2004), 4, p. 389-403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur