CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediktering av termisk och kemisk åldring av SCR-katalysatorer

Soran Shwan (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Louise Olsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Energirelaterad Fordonsforskning, 8-9 Oktoober, Göteborg, Sverige (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-21. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 211299