CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of clothing systems in the context of operating rooms

Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jan Gustén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; J. Nordenadler
European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences Vol. 19 (2014), 3, p. 95-101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-21. Senast ändrad 2016-08-25.
CPL Pubid: 211298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur