CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ICT-Tools support toyota way principle 6

Vanesa Garrido Hernández (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
The 6th Swedish Production Symposium (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-21.
CPL Pubid: 211282