CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of wet pressing and precalendering on the structure and properties of double-coated board

Olof Steffner ; Harald Klemets ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Paperi ja Puu Vol. 88 (2006), 4, p. 234-238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: paperboard, calendering, coating, stiffness, surface roughness, wet pressingDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 21125

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur