CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic relaxation in hyperbolic conservation law for incident traffic flow modeling

Azita Dabiri (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
First National Conference in Transportation (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur