CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Incident description in METANET model

Azita Dabiri (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Balazs Kulcsar
2nd National Conference in Transportation, October 2013, Gothenburg (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur