CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distributed control of traffic flow in motorways

Azita Dabiri (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Hakan Köroğlu (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Balazs Kulcsar (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik)
3rd National Transportation Conference, October 2014, Norrköping (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211209