CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Very-Large Eddy Simulation based on k − ω model

Han Xingsi ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
AIAA Journal (0001-1452). (2014)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: VLES, very large eddy simulation, CFD, turbulent flowDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211206