CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lessons Learned from Design-build-test-based Project Courses

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design) ; Peter W Young ; Stefan Hallström (Extern ; Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik) ; Jakob Kuttenkeuler ; Tomas Svensson
Proceedings of Design-2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 2112

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)
Institutionen för teknisk akustik, Rumsakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur