CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 71 Gb/s NRZ Modulated 850 nm VCSEL-based Optical Link

D.M. Kuchta ; A.V. Rylyakov ; F. Doany ; C. Schow ; J. Proesel ; C. Baks ; Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Technology Letters (1041-1135). Vol. 27 (2015), 6, p. 577-580.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report error free (BER<10-12) operation of a directly NRZ modulated 850 nm VCSEL link operating to 71 Gb/s. This is the highest error free modulation rate for a directly modulated laser of any type. The optical link consists of a 130 nm BiCMOS driver IC with 2-tap feed-forward equalization, a wide bandwidth 850 nm VCSEL, a surface illuminated GaAs PIN photodiode and a 130 nm BiCMOS receiver IC.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 211180

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)