CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closing remarks

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Method, process, reporting. Artistic research yearbook 2014 p. 194-195. (2014)
[Kapitel]

Brief comment on artistic research

Nyckelord: artistic research, research in the artsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 211170

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur