CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Slutord

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Metod, process, redovisning. Konstnärlig forskning, årsbok 2014 p. 192-193. (2014)
[Kapitel]

Kort lägesbeskrivning över konstnärlig forskning.

Nyckelord: konstnärlig forskningDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 211169

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur