CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partially-Averaged Navier-Stokes simulations of bluff body flows, 27th Nordic Seminat on Computational Mechanics

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Guglielmo Minelli (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
27th Nordic Seminat on Computational Mechanics, October 22-24, 2014, Stockholm, Sweden (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 211166

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)