CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computations of unsteady flow around a car model using the Partial Averaged Navier Stokes method

Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Zoran Pavlovic
First International Conference in Numerical and Experimental Aerodynamics of Road Vehicles and Trains (Aerovehicles 1), 23-25 June 2014, Bordeaux, France. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211163

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)