CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flow around a three dimensional blunt body: topology, dynamics and drag.

Diogo Barros ; Jan Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jacques Boree ; Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Bernd Noack ; Tony Ruiz
First International Conference in Numerical and Experimental Aerodynamics of Road Vehicles and Trains (Aerovehicles 1), 23-25 June 2014, Bordeaux, France. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211161