CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rörelse för tanken

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Göteborg, Göta älvbron, Rem Koolhaas


About roads, bridges and especially Göta älvbron in Göteborg. Combination of scientific and artistic article. 14 pages with illustrations. 10 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur