CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborg i bilder : 1912-1951

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Per Magnus Johansson
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). 32-33, (2010)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Introductory text, 1 page with illustration, written together with Per Magnus Johansson. Introduction to 81 photos of Göteborg from the collection of Svenska Järnvägsklubbens (SJK) fotoavdelning, created by Lars Erik Bernström (1915-2000) och Stig Nyberg (1929-2006).Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211149

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)

Ämnesområden

Historia
Bildkonst

Chalmers infrastruktur