CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier's Ahrenberg pavilion

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Le Corbusier Plans 1959–1965 (2010)
[Kapitel]

On Le Corbusier's museum pavilion project for Swedish art collector Theodor Ahrenberg. Scientific article. Published in digital media in Le Corbusier Plans, DVD box 16 (16), 2010.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur