CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

I kulturen

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Mats Leffler ; Johan Stålberg
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Culture; Psychoanalysis


On Culture. Introductory text to a Festschrift for Per Magnus Johansson – presenting his work and the aim of the publication. 6 pages with illustrations, written together with Mats Leffler & Johan Stålberg.Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211145

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur