CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Paris – spegelstadier

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Paris, Gianlorenzo Bernini, Le Corbusier


Paris – Mirror phases. On Gianlorenzo Bernini, Le Corbusier and Paris. Combination of scientific and artistic article. 6 pages with illustrations.Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Bildkonst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur