CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur och psyke

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
I kulturen - En vänbok till Per Magnus Johansson (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: Architecture; Psychoanalysis; Rem Koolhaas; Le Corbusier; Richard Neutra


On the relation between soul/psyche and architecture. Scientific article. 12 pages with illustrations, 62 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211143

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Psykologi
Filosofi
Arkitektur
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur