CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remote sensing for risk analysis of oil spills in the Arctic Ocean

A. Malin Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys ; Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Ida-Maja Hassellöv (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Anders Berg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Gisela Carvajal (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
EGU 2014, 27 April - 2 Maj, Wien, Austria (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2015-02-26.
CPL Pubid: 211139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Transport
Klimatforskning
Oceanografi

Chalmers infrastruktur