CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sea ice concentration and drift for the Arctic summer using C- and L-band SAR

A. Malin Johansson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Anders Berg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys)
EGU 2014, 27 April - 2 Maj, Wien, Austria (2014)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Klimatforskning
Oceanografi

Chalmers infrastruktur