CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

I kulturen : en vänbok till Per Magnus Johansson

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Mats Leffler ; Johan Stålberg
(2010)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Culture, Psychoanalysis, Architecture, Philosophy, Festschrift


Festschrift to psychoanalyst and associate professor in the History of ideas, Per Magnus Johansson. Designed by Johan Linton, likewise illustration editor and producer. 288 pages. 125 illustrations in b/w. 16 illustrations in colour. Cover in colour. 240 * 320 mm.Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Historia
Filosofi
Etik
Bildkonst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur