CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Le Corbusier och Ville radieuse : Att skriva den moderna staden

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-980974-2-9.- 371 s.
[Bok]

2nd revised printing of dissertation with same title presented in 2013. 371 pages, 952 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur