CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rum bortom murarna : Beate Hølmebakk i samtal med Johan Linton

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). (2014)
[Artikel, övrig]

”Rum bortom murarna : Beate Hølmebakk i samtal med Johan Linton”. On Manthey Kula's (Beate Hølmebakk & Per Tamsen) work with penitentiary spaces. Hølmebakk in conversation with Johan Linton. Interview, 8 pages with illustrations.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211128

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur