CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Referensernas spel – Andrea Palladio, Le Corbusier, Peter Eisenman

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 48-49, (2014)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On the references to history in Peter Eisenman's work. Scientific article, 8 pages with illustrations, 21 notes.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur