CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Objekt – antologier

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 46-47, (2014)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Sculpture, Antiquity


Artistic article on sculpture series Antiquity.Denna post skapades 2015-01-20.
CPL Pubid: 211108

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Bildkonst

Chalmers infrastruktur