CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Göteborg - visioner

Johan Linton (Institutionen för arkitektur) ; Bengt Mattias Carlsson (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). 46-47, (2014)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Stadsbyggnad, GöteborgDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2016-02-24.
CPL Pubid: 211106

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur