CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energikrav och varsamhet i balans

Heidi Norrström (Institutionen för arkitektur)
Tidningen Arkitekten som ges ut av Sveriges Arkitekter (0347-058X). Vol. Maj 2014 (2014), 4, p. 48-49.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ingress: Kulturvärden. Politiska beslut har medfört att vi idag ställer samma energikrav för existerande byggnader vid renovering som för nybyggnation. Kulturhistoriska värden kan förloras. Samtidigt finns också en risk med för stor varsamhet. Vi behöver en modell och metoder för hur det hela kan balanseras, skriver Heidi Norrström.

Nyckelord: Energikrav och bevarande i vårt byggda arvDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-01-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 211105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Building Futures
Energi
Hållbar utveckling

Chalmers infrastruktur