CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards a Framework for Integrated Information Management in Mechatronic Product Development

Karl Hallin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design) ; Trond Zimmerman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design)
Proceedings of NordDesign-2004 (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2111

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Maskinkonstruktion och design (2004-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Implementing PLM Across Organisations - For multi-disciplinary and cross-functional product development