CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PMD impact on optical systems: single- channel effects (invited talk)

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik)
Venice Summer School on Polarization Mode Dispersion, VSS'02 p. Tu4. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur