CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PMD mitigation: performance of various approaches

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik)
Optical Fiber Communication conferenrence, OFC'02 p. ThU2. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur