CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of ultralow Gordon-Haus timing jitter in dispersion-managed soliton systems

Mathias Westlund (Institutionen för mikroelektronik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Jie Li (Institutionen för mikroelektronik) ; Jonas Hansryd (Institutionen för mikroelektronik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik)
Photonics Technology Letters, IEEE Vol. 14 (2002), 8, p. 1097--1099.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur