CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is soliton communications really beneficial in presence of polarization mode dispersion?

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Chongjin Xie (Institutionen för mikroelektronik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik)
Nonlinear Guided Waves and Their Applications p. NLMA1. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur