CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-term automatic PMD compensation for 160 Gbit/s RZ transmission

Mathias Westlund (Institutionen för mikroelektronik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Jie Li (Institutionen för mikroelektronik) ; Jonas Hansryd (Institutionen för mikroelektronik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Per Olof Hedekvist (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik)
Electronics Letters Vol. 38 (2002), 17, p. 982--983.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2017-09-29.
CPL Pubid: 211073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur