CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influences of polarization-mode dispersion on soliton transmission systems

Chongjin Xie (Institutionen för mikroelektronik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Jie Li (Institutionen för mikroelektronik)
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (1077-260X). Vol. 8 (2002), 3, p. 575--590.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 211072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur