CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison between different PMD compensation techniques

Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroelektronik) ; Chongjin Xie (Institutionen för mikroelektronik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Robert Samuelsson ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroelektronik)
Journal of Lightwave Technology Vol. 20 (2002), 3, p. 368.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2015-01-19.
CPL Pubid: 211071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur