CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical determination of diffusion coefficients in wood using data from CT-scanning

John Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jonas Danvind
Wood and fiber science Vol. 38 (2006), 2, p. 334-344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Calibration, CT-scanning, diffusion coefficent, parameter identification, wood dryingDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 21107

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Calibration of constitutive models with error control